[صفت]

exultant

/ɪgˈzʌltənt/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شاد (به علت پیروزی یا شکست) مشعوف، سرمست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان