[اسم]

fajitas

/fəˈhiːtəs/
قابل شمارش

1 گوشت بریان با تورتیلا [نوعی غذای مکزیکی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان