[اسم]

fakir

/fəˈkɪr/
قابل شمارش

1 زاهد (اسلام و تصوف)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان