[صفت]

felicitous

/fɪˈlɪsətəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more felicitous] [حالت عالی: most felicitous]

1 مناسب بجا

معادل ها در دیکشنری فارسی: میمون
مترادف و متضاد appropriate well chosen inappropriate
  • 1.a felicitous phrase
    1. یک عبارات مناسب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان