[اسم]

feldspar

/fˈɛldspɑːɹ/
قابل شمارش

1 فلدسپات (زمین‌شناسی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: فلدسپات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان