[اسم]

feldspar

/fˈɛldspɑːɹ/
قابل شمارش

1 فلدسپات (زمین‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان