[اسم]

felidae

/fˈɛlɪdˌiː/
غیرقابل شمارش

1 گربه‌سانان

معادل ها در دیکشنری فارسی: گربه‌سانان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان