[اسم]

fifties

/ˈfɪftiz/
غیرقابل شمارش

1 (سال های) پنجاه سالگی دهه پنجاه (سال های 1950 تا 1959 میلادی)

  • 1.He was born in the fifties.
    1. او در دهه پنجاه به دنیا آمد.
  • 2.Her husband died when she was in her fifties.
    2. وقتی که او در (سال های) پنجاه سالگی اش بود ،شوهرش فوت کرد.
توضیحاتی در رابطه با fifties
واژه fifties حالت جمع واژه fifty است. در این مفهوم هم اشاره دارد به فردی که پنجاه ساله (50 تا 59) است و هم به دهه پنجاه (سال های 50 تا 59.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان