[صفت]

fitted

/ˈfɪtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fitted] [حالت عالی: most fitted]

1 چسبان (لباس) تنگ

a fitted dress
یک پیراهن چسبان

2 دیواری [ساخته‌شده در دیوار]

مترادف و متضاد built-in
fitted wardrobes/cupboards
کمدها/قفسه‌های دیواری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان