[اسم]

five-star hotel

/faɪv-stɑr hoʊˈtɛl/
قابل شمارش

1 هتل پنج ستاره

معادل ها در دیکشنری فارسی: هتل پنج ستاره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان