[اسم]

fives

/faɪvz/
غیرقابل شمارش

1 فایوز (بازی مشابه اسکواش) پنجه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان