[صفت]

fixable

/ˈfɪksəbəl/
غیرقابل مقایسه

1 قابل تعمیر تعمیرکردنی

  • 1.Is this lamp fixable?
    1. آیا این چراغ قابل تعمیر است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان