[اسم]

follow-through

/ˈfɑloʊ-θru/
قابل شمارش

1 ادامه حرکت قوسی ضربه (تنیس، گلف و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان