[اسم]

follow-the-leader

/ˈfɑloʊ-ðə-ˈlidər/
غیرقابل شمارش

1 رهبر را دنبال کن (نوعی بازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان