[اسم]

follicle

/fˈɑːlɪkəl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فولیکول (مو، تخمدان و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان