[اسم]

folk song

/ˈfoʊk sɔːŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موسیقی فولکلور آواز محلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان