[اسم]

folk tale

/ˈfoʊk teɪl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قصه ی عامیانه داستان فولکلور

معادل ها در دیکشنری فارسی: متل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان