[فعل]

to follow up

/ˈfɑloʊ ʌp/
فعل گذرا
[گذشته: followed up] [گذشته: followed up] [گذشته کامل: followed up]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیگیری کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: پی گرفتن
  • 1.Send a letter, then follow up promptly with a telephone call.
    1. نامه‌ای بفرستید، سپس فورا! با تماس تلفنی (آن را) پیگیری کنید.
  • 2.You should follow up your phone call with an email or a letter.
    2. شما باید تماس تلفنی خود را با ایمیل یا نامه پیگیری کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان