[صفت]

furnished

/ˈfɜːrnɪʃt/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مبله

معادل ها در دیکشنری فارسی: مبله
مترادف و متضاد unfurnished
  • 1.furnished accommodation
    1. منزل مبله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان