[اسم]

furlong

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرلانگ (یکای اندازه‌گیری فاصله)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان