[اسم]

furlong

قابل شمارش

1 فرلانگ (یکای اندازه‌گیری فاصله)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان