[اسم]

furlough

/ˈfɜːrloʊ/
قابل شمارش

1 مرخصی از زندان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان