[اسم]

fustian

/fˈʌstʃən/
قابل شمارش

1 متقال (پارچه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان