[اسم]

futsal

/fˈʌtsəl/
غیرقابل شمارش

1 فوتسال

معادل ها در دیکشنری فارسی: فوتسال
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان