[اسم]

Gambia

(the Republic of The Gambia)
/ɡˈæmbiə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گامبیا (کشوری در غرب آفریقا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان