[فعل]

to gamble

/ˈgæmbəl/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: gambled] [گذشته: gambled] [گذشته کامل: gambled]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شرط‌بندی کردن قمار کردن، شرط بستن

معادل ها در دیکشنری فارسی: قمار کردن
 • 1.He gambled a lot of money on the last race.
  1. او سر مسابقه نهایی، پول زیادی شرط‌بندی کرد.
 • 2.He gambles on football.
  2. او سر فوتبال شرط‌بندی می‌کند.

2 ریسک کردن به‌مخاطره انداختن

 • 1.It was wrong to gamble with our children's future.
  1. به‌مخاطره انداختن آینده بچه‌هایمان اشتباه بود.
[اسم]

gamble

/ˈgæmbəl/
قابل شمارش

3 شرط‌بندی قمار

معادل ها در دیکشنری فارسی: قمار
 • 1.We took a gamble , and it paid off.
  1. ما شرط‌بندی کردیم و پیروز شدیم [بردیم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان