[اسم]

gambler

/ˈgæmblər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قمار باز

معادل ها در دیکشنری فارسی: قمارباز
  • 1.He was a gambler all his life.
    1. او تمام (دوران) زندگی‌اش یک قمارباز بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان