[اسم]

gambling

/ˈgæm.blɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قماربازی قمار

معادل ها در دیکشنری فارسی: قمار
  • 1.Gambling can be addictive.
    1. قماربازی می تواند اعتیادآور باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان