[اسم]

game of chance

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شرط‌بندی (روی برد و باخت مسابقه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان