[اسم]

gambit

/ɡˈæmbɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نقشه استراتژی، مانور، طرح و برنامه

مترادف و متضاد stratagem
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان