[صفت]

girlish

قابل مقایسه

1 دخترانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دخترانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان