[اسم]

gist

/dʒɪst/
قابل شمارش

1 خلاصه لب مطلب، نکات مهم

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماحصل کلام
مترادف و متضاد essence main point
  • 1.I missed the beginning of the lecture—can you give me the gist of what he said?
    1. من ابتدای کلاس درس نبودم - می‌توانی لب مطلب را به من بگویی؟
  • 2.Students are taught the skills of reading and listening for gist.
    2. به دانش آموزان مهارت‌های خواندن و گوش دادن برای دریافت نکات مهم آموزش داده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان