[اسم]

girlhood

/ˈɡɜːrlhʊd/
غیرقابل شمارش

1 دوران دختر بچگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان