[اسم]

girth

/gɜrθ/
قابل شمارش

1 قطر شکم اندازه دور کمر

2 تنگ اسب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان