[اسم]

giro

/ˈdʒaɪroʊ/
قابل شمارش

1 خدمات بانکی اداره پست ژیرو، پست بانک

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژیرو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان