[صفت]

glorious

/ˈglɔriəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more glorious] [حالت عالی: most glorious]

1 شکوهمند پرافتخار

a glorious history
تاریخی شکوهمند

2 عالی بسیار خوب

مترادف و متضاد excellent wonderful
  • 1.The weather was glorious.
    1. هوا عالی بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان