[اسم]

Gloria

/ɡlˈoːɹiə/
غیرقابل شمارش

1 گلوریا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان