[اسم]

Gomez

/ɡˈoʊmɛz/
غیرقابل شمارش

1 گومز (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان