[اسم]

gong

/ɡˈɔŋ/
قابل شمارش

1 گانگ (ساز چینی) ناقوس

2 مدال جایزه

مترادف و متضاد award medal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان