[اسم]

Gonzales

/ɡənzˈɑːləs/
غیرقابل شمارش

1 گنزالس (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان