[اسم]

goo

قابل شمارش

1 ماده چسبنده و لزج

معادل ها در دیکشنری فارسی: لجن لجن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان