[صفت]

gone

/gɔn/
غیرقابل مقایسه

1 رفته گذشته، مصرف شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: رفته
  • 1.Are they gone already?
    1. آنها رفته اند؟
  • 2.I'm afraid all the coffee's gone at the moment.
    2. متاسفانه، در حال حاضر تمام قهوه ها مصرف شده است.
  • 3.The days of my youth are gone.
    3. روزهای جوانی من گذشته اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان