[اسم]

gondola

/ɡəndˈoʊlə/
قابل شمارش

1 گوندولا (قایق پارویی باریک ونیزی)

2 واگن تله کابین

3 سبد بالون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان