[اسم]

groundwork

/ɡɹˈaʊndwɜːk/
قابل شمارش

1 زمینه‌سازی زیرسازی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان