[اسم]

guesstimate

قابل شمارش

1 تخمین حدس

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخمین
[فعل]

to guesstimate

فعل گذرا و ناگذر

2 تخمین زدن حدس زدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخمین زدن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان