[اسم]

guesswork

قابل شمارش

1 حدس گمانه‌زنی، تخمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: گمانه‌زنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان