[صفت]

harassed

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خسته و مضطرب به ستوه آمده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ذله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان