[اسم]

headword

/hˈɛdwɜːd/
قابل شمارش

1 سرواژه مدخل

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرواژه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان