[اسم]

healer

/ˈhiːlər/
قابل شمارش

1 حکیم شفابخش

  • 1. a spiritual healer
    1 . شفابخش با قدرت های معنوی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان