[اسم]

helmsman

/hˈɛlmzmən/
قابل شمارش

1 سکاندار (کشتی یا قایق)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان