[حرف ندا]

hello

/heˈloʊ/

1 سلام

مترادف و متضاد hi bye goodbye
  • 1. Hello, Paul. I haven't seen you for a while!
    1 . سلام "پال". مدتی است که ندیدمت!
  • 2. I just thought I'd stop by and say hello.
    2 . با خودم گفتم یک سر بیایم و سلامی بکنم.
کاربرد حرف ندای hello به معنای سلام
حرف ندای hello حالت رسمی واژه hi به معنای سلام است که افراد هنگام برخورد اول در ملاقات‌ها یا شروع کردن مکالمه پشت تلفن از آن استفاده می‌کنند.

2 الو (پشت تلفن)

مترادف و متضاد hi bye goodbye
  • 1. "Hello, I'd like some information about your hotel, please."
    1 . «الو، می‌خواستم اطلاعاتی درباره هتل شما داشته باشم، لطفا.»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان