[صفت]

hellish

قابل مقایسه

1 جهنمی وحشتناک، منفور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان